top of page

הדופלקס בראשון לציון

"אנחנו רוצים שכל אחד שייכנס אלינו יגיד וואו" – זה מה שהם ביקשו.

וזה מה שקורה מאז שתכננו ועיצבנו את הדופלקס הזה שבאחד המגדלים היוקרתיים בראשון-לציון.

החלל הכפול וחיפוי הקיר הגבוה במיוחד שמול הכניסה לבית בצפחה שחורה לא משאירים את הנכנסים בדלת אדישים. מתן מענה לצרכים והעניין והיופי שנוצרו כאן נתנו מענה לאתגר שהוצב בפני.

צילום: סטודיו רותם – מאור מויאל

bottom of page